Jäsenkyselyn palaute!

Hyvät Tampereen Seudun Selkäyhdistyksen jäsenet!
Selkäyhdistys toteutti jäsenilleen kyselyn, jossa tiedusteltiin yhdistyksen jäseniltä, mitä toimintaa he henkilökohtaisesti toivoisivat yhdistyksen järjestävän pandemian aikana. Jäsenkysely oli avoinna kotisivuillamme 24.1. – 12.2.2021. Kysely lähetettiin myös sähköisesti jäsenrekisterin kautta sähköpostiosoitteensa antaneille henkilöille.
Jäsenkysely tavoitti kaikkiaan 356 henkilöä, joista kyselyyn vastasi yhteensä 77.
Kyselyyn vastasi myös henkilöitä, jotka eivät olleet yhdistyksemme jäseniä, mutta olivat kiinnostuneita toiminnastamme. Saamiemme vastausten avulla pystymme ideoimaan ja kehittämään yhdistyksen toimintaa.
Yhtenä toimintamuotona toivottiin mahdollisuutta osallistua järjestettyyn ulkoliikuntaan huomioiden turvallisuustekijät. Yhdistys voisi toteuttaa ulkoliikunnan esimerkiksi ohjattuna kävelylenkkeilynä pienryhmässä. Lisäksi saimme myös uudenlaisia ehdotuksia toiminnan kehittämiseksi kuten mahdollisuuksia yhdistää taide, askartelu ja käsityöt toimintaamme. Pandemia-aikaan hyvin sopivana toiveena oli järjestää etäyhteyksillä tapahtuvaa yhteistä toimintaa, kuten erilaisia kotiliikunnan ohjauksia, joiden hyödyntäminen ei olisi aikaan sidottua.
Liikuntatyöryhmä onkin jo kokoontunut ja miettinyt toteutusmahdollisuuksia kyselystä saatujen ehdotusten pohjalta. Tiedotamme tarkemmin uusista toiminnoistamme kevään 2021 aikana.
Kiitos kaikille vastaajille!
Tampereen Seudun Selkäyhdistys
Pirkko Lahtonen,  Liikuntavastaava
Puhelintekstiviestillä,
050 367 0904
lahtonenpirkko@gmail.com

tamselka.fi