Sinulla on mahdollisuus osallistua UKK-instituutin ja Selkäliiton yhteistyössä toteuttamaan Elintapahankkeeseen.

Elintapahanke / Selkäliitto Syksy 2019  
Hyvä Tampereen Seudun Selkäyhdistyksen jäsen!

Osallistumisen edellytyksenä on, että sinulla on selkäkipuja, lääkärin diagnosoima selkäsairaus tai olet huolestunut selkäsi terveydestäja pystyt kävelemään apuvälineen kanssa tai ilman. Lisäksi sinulle tulee olla käytössäsi älypuhelin ja sähköposti. Mikäli olet kiinnostunut osallistumaan, niin luettuasi tämän tiedotteen, voit käydä täyttämässä Ilmoittautumislomakkeen, joka löytyy tästä linkistä:  Ilmoittautumislomake

Hankkeessa selvitetään liikemittariin ja ExSed-älypuhelinsovellukseen perustuvan elintapaneuvonnan soveltumista selkäkipuisille tai muuten selän terveydestä kiinnostuneille.

Osallistujat käyttävät liikemittaria ja älypuhelinsovellusta yhteensä neljä viikkoa. Mittaus toteutetaan marras-ja joulukuun alun aikana. Mittareiden jako ja käytön opastus tapahtuu UKK-instituutissa. Ensimmäisellä viikolla kerätyn tiedon avulla arvioidaan osallistujien senhetkistä liikkumista, paikallaanoloa ja unta. Sen jälkeen osallistujat asettavat itselleen sopivia liikkumisen, paikallaanolon ja unen tavoitteita ja seuraavat niiden toteutumista älypuhelinsovelluksen avulla. UKK-instituutin elintapaneuvoja tukee puhelimitse tavoitteiden asettamisessa ja seuraamisessa.
Lisätietoa hankkeesta löytyy UKK-instituutin kotisivuilta osoitteesta: www.ukkinstituutti.fi/elintapapilotti  (kopio tämä osoite selaimeen).

Liikemittarilla ja älypuhelinsovelluksella kerätyt tiedot tallentuvat UKK-instituutin suojattuun pilvipalveluun. Elintapaneuvoja ja pilvipalvelua ylläpitävä henkilö näkevät palvelusta mittarikohtaiset tiedot.

Kaikki hankkeen aikana kertyneet tiedot, joiden perusteella osallistuja voidaan tunnistaa, hävitetään aineistosta hankkeen päätyttyä eli vuoden 2020 alussa.

Tällaisia tietoja ovat esimerkiksi älypuhelinsovelluksen lataamisvaiheessa pilvipalveluun tallentunut puhelinnumero sekä suostumuslomakkeeseen kirjoitettu nimi. Pilvipalveluun jäävästä liikkumistiedosta ei ole mahdollista tunnistaa yksittäisiä henkilöitä.  Sitä säilytetään mahdollisia lisäanalyysejä varten vuoteen 2022 asti. Hankkeen aikana kertyneitä tietoja ei luovuteta ulkopuolisille tahoille.

EU-tietosuoja-asetuksen mukainen tietosuojailmoitus ja tietosuojavastaavan yhteystiedot löytyvät osoitteesta:
http://www.ukkinstituutti.fi/instituutti/tietosuoja-ja-rekisteriseloste/elintapapilotin-tietosuojailmoitus

Hankkeeseen osallistuminen on täysin vapaaehtoista, eikä kieltäytymisestä aiheudu sinulle mitään haittaa. Jos annat suostumuksesi, sinulla on oikeus syytä ilmoittamatta perua suostumuksesi, milloin tahansa.

Ystävällisin terveisin

Katriina Ojala
Liikuntasuunnittelija, LitM

UKK-instituutti
Kaupinpuistonkatu 1

33500 Tampere

050 – 3730 270
katriina.ojala@ukkinstituutti.fi

www.ukkinstituutti