Lähde mukaan tutkimukseen; Alaselkäkivun yksilöity hoito teknologiaa hyödyntäen

Tutkimuksen tarkoitus

Terveysteknologian kehitys on mahdollistanut kipuun liittyvien ilmiöiden mittaamisen kotiolosuhteissa.  Oulun ja Tampereen yliopisto selvittävät, miten alaselkäkivun hoidon tehostamiseen tähtäävä terveysteknologia toimii Suomessa ja pyydämme Teitä osallistumaan tähän tutkimukseen.

Luottamuksellisuus, tietojen käsittely ja säilyttäminen
Tutkimuksessa henkilöllisyytenne sekä muut tunnistettavat tiedot ovat ainoastaan tutkimuksen henkilökunnan tiedossa, ja he kaikki ovat salassapitovelvollisia.

Vapaaehtoisuus
Osallistuminen tähän tutkimukseen on täysin vapa ehtoista.

Selkäkipututkimus PASE – Kotimittausten kulku
Katso tästä:  Tutkittavan tiedote TAYS 

Tutkimukseen ilmoittautuminen
Yhteystiedot: Tutkimushoitaja/fysioterapeutti Tiina Tähtinen

Pirkanmaan sairaanhoitopiiri/Fysiatrian yksikkö
Teiskontie 35, PL 2000, 33521 Tampere

Puh: 03-311 63409,
Sähköposti:    tiina.tahtinen@pshp.fi