Vaikuta vastaamalla Tampereen Seudun Selkäyhdistyksen kyselyyn

3.12.2018

Selän hyvinvoinnista huolehtiminen on omasta hyvinvoinnista huolehtimista. Tampereen Seudun Selkäyhdistys ry haluaa kehittää toimintaansa vastaamaan ihmisten tarpeita.

Tällä kyselyllä selvitämme mitkä asiat selkäyhdistyksen toiminnassa ja jäsenyydessä ihmisiä kiinnostavat ja sitouttavat sekä mitkä niitä ehkä heikentävät. Yhdistyksen tarkoituksena on jakaa tietoa liikunnan merkityksestä selkävaivojen omatoimisessa hoidossa, järjestää mahdollisuuksia osallistua liikuntaryhmiin sekä tarjota vertaistukea ja yhteisiä retkiä.

Tiedonhankinta toteutetaan kaikille avoimena sähköisenä kyselynä, johon odotetaan vastauksia kaiken ikäisiltä ihmisiltä. Kyselyyn toivotaan vastauksia Tampereen Seudun Selkäyhdistyksen jäseniltä, mutta siihen voivat vastata myös henkilöt, jotka eivät ole jäseniä tai joilla ei ole ollut selkävaivoja. Kyselyyn vastaaminen kestää noin 5 – 10 minuuttia.

Kyselyyn voi vastata tiistaihin 15.1.2019 saakka tämän linkin kautta: Linkki kyselyyn

Kyselylinkki löytyy myös Facebookista yhdistyksen uusilta sivuilta:
https://www.facebook.com/tampereenseudunselkayhdistys/

Vastaukset käsitellään luottamuksellisesti ja nimettöminä niin, ettei vastaajien henkilöllisyys käy ilmi missään vaiheessa eikä yksittäisen henkilön tietoja voi siitä tunnistaa. Kysely on suunniteltu Tampereen Seudun Selkäyhdistyksen hallituksen jäsenten ja kuntoutuksen ohjaaja (amk) -opiskelijan Tiina Lehmussaaren yhteistyönä. Kyselyn toteuttaa ja analysoi Lehmussaari, hänen lisäkseen vastaustietoja pääsevät näkemään yhdistyksen hallituksen jäsenet.

Tietoja käytetään Tampereen Seudun Selkäyhdistyksen toiminnan kehittämiseksi. Sähköisiä vastaustietoja säilytetään 6 kk tulosten valmistumisen jälkeen, jonka jälkeen ne hävitetään. Aineiston säilyttämisestä ja hävittämisestä vastaa Tiina Lehmussaari. Tietoja ei luovuteta missään vaiheessa kolmannelle osapuolelle.

Jos haluatte lisätietoa kyselystä, voitte ottaa yhteyttä alla mainittuihin henkilöihin. Toivomme saavamme vastauksen kyselyyn juuri Sinulta!

Yhteistyöterveisin,

Arvo Autio, puheenjohtaja, Tampereen Seudun Selkäyhdistys,
p. 040 593 1146  arvo.autio@gmail.com,

Tiina Lehmussaari, kuntoutuksen ohjaaja -opiskelija, Jyväskylän ammattikorkeakoulu,
k8770@ student.jamk.fi

Olen kolmannen vuoden Tampereella asuva kuntoutuksen ohjaaja (amk) -opiskelija Jyväskylän ammattikorkeakoulusta. Kuntoutuksen ohjaajana minun on jatkossa mahdollista työskennellä kuntoutuspalvelujen suunnittelussa, arvioinnissa, toteuttamisessa tai kehittämisessä